Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASAShare

Bà Nguyễn Thị Thu Giang