DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 2021

TT TÊN DOANH NGHIỆP
A/ Lĩnh vực 1: Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và Dịch vụ CNTT
1. Công ty TNHH CMC GLOBAL
2. Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS
3. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
4. Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
5. Công ty Cổ phần Phần mềm LUVINA
6. Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (NashTech)
7. Công ty Cổ phần NTQ Solution
8. Công ty Cổ phần RIKKEISOFT
9. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
10. Công ty Cổ phần VNEXT HOLDINGS
B/ Lĩnh vực 2: Doanh nghiệp BPO
1. Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán số (DIGIPAY)
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
3. Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (NashTech)
4. Công ty TNHH SPi Việt Nam
5. Công ty TNHH Swiss Post Solutions Việt Nam
C/ Lĩnh vực 3: Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số
1. Công ty Cổ phần DMSPRO
2. Công ty Cổ phần FPT
3. Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service)
4. Công ty Cổ phần MISA
5. Công ty Cổ phần NOVAON Digital
6. Công ty Cổ phần One Mount Group
7. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
8. Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam
9. Công ty TNHH Viettel – CHT
10. Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT IT)
D/ Lĩnh vực 4: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đổi số
1. Công ty Cổ phần Công nghệ Citek
2. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam
(EVN ICT)
3. Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTel)
4. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
5. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
6. Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam
7. Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (NashTech)
8. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
9. Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT IT)
10. Công ty TNHH VNTRIP.VN
E/ Lĩnh vực 5: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
1. Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
2. Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)
3. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM Corp)
4. Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)
5. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
6. Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống thông tin Toàn cầu GB
7. Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
8. Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE
9. Công ty TNHH Thế giới NaVi Việt Nam (NaViWorld)
10. Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
F/ Lĩnh vực 6: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số
1. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
3. Công ty TNHH Tiền Phong (TF)
4. Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
5. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VTS)
G/ Lĩnh vực 7: Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh
1. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM Corp)
2. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
3. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VTS)
H/ Lĩnh vực 8: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Hậu cần và Thương mại Điện tử
1. Công ty Cổ phần iCheck
2. Công ty Cổ phần NOVAON Digital
3. Công ty Cổ phần One Mount Group
4 Công ty Truyền thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Media)
5 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Post)
6. Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
I/ Lĩnh vực 9: Doanh nghiệp FINTECH
1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service)
2. Công ty Cổ phần One Mount Group
3. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
4. Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VDS)
K/ Lĩnh vực 10: Doanh nghiệp EDTECH
1. Công ty TNHH Giáo dục Edmicro
2. Công ty Cổ phần Học viện Doanh nhân MVV
3. Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát
L/ Lĩnh vực 11: Doanh nghiệp MEDTECH
1. Công ty Cổ phần Công nghệ iSofH
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn OMINEXT
3. Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại điện tử (ONENET)
4. Công ty Cổ phần SPHACY
5. Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT IT)
M/ Lĩnh vực 12: Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Bảo mật và An toàn thông tin
1. Công ty Cổ phần Phần mềm Diệt Virus BKAV
2. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC Telecom
3. Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)
4. Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
5. Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa
6. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
7. Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS)
8. VNG Cloud
N/ Lĩnh vực 13: Doanh nghiệp A-IoT
1. Công ty Cổ phần AIMESOFT
2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP
3. Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển FABBI
4. Công ty Cổ phần HBLAB
5. Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz
6. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
7. Công ty Cổ phần Công nghệ VMO HOLDINGS
O/ Lĩnh vực 14: Doanh nghiệp BLOCKCHAIN
1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP
2. Công ty Cổ phần Chainos Solution
3. Công ty TNHH Phần mềm FPT
4. Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek
5. Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain
P/ Lĩnh vực 15: Doanh nghiệp Khởi nghiệp số
1. Công ty TNHH BIZZI Việt Nam
2. Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam
3. Công ty Cổ phần Giáo dục Lớp Học Nhỏ (Kiến Guru)
4. Công ty Cổ phần NOVAON MARTECH
Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP
2. Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển FABBI
3. Công ty Cổ phần HBLAB
4. Công ty Cổ phần Phần mềm MOR Software
5. Công ty CP Phát triển Phần mềm Á Đông (Orientsoft)
6. Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek
7. Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Văn Lang
8. Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VDS)
9. Công ty Cổ phần Công nghệ VMO HOLDINGS