KINH PHÍ

Các doanh nghiệp miễn phí khi đăng ký tham gia chương trình “TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023”.

Các doanh nghiệp được lựa chọn vào danh sách TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023, được giới thiệu trong Ấn phẩm cùng tên có trách nhiệm đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm. Mức kinh phí đóng góp cụ thể như sau:

  • Mức đóng góp 18 triệu đồng/doanh nghiệp: áp dụng với Doanh nghiệp được lựa chọn vào TOP 10 Doanh nghiệp Startup.
  • Mức đóng góp 22 triệu đồng/doanh nghiệp/lĩnh vực: áp dụng với Doanh nghiệp được lựa chọn vào TOP 10 Doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp có năng lực về công nghệ mới và các nhóm FinTech, EdTech, PropTech, HealthTech, AgriTech
  • Mức đóng góp 26 triệu đồng/doanh nghiệp/lĩnh vực: áp dụng với Doanh nghiệp đựơc lựa chọn vào một trong 14 lĩnh vực còn lại của chương trình và Nhóm TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng.
  • Mức đóng góp 35 triệu đồng/doanh nghiệp/lĩnh vực: áp dụng với Doanh nghiệp có doanh thu năm 2022 từ 1.000 tỷ đồng trở lên

Văn phòng VINASA có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí này để phục vụ công tác biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm “TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023” tại Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và các hoạt động quảng bá, truyền thông khác trong chương trình.

Các mức kinh phí trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí dịch tài liệu sang ngôn ngữ Anh + Nhật.