DANH SÁCH 2019

TT TÊN DOANH NGHIỆP
A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO, VÀ KPO
1 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam)
2 Công ty Cổ phần FUJINET Systems (FUJINET Systems)
3 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.com RUNSYSTEM)
4 Công ty TNHH IFI Solution (IFI Solution)
5 Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz (Kaopiz)
6 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS Technology Vietnam)
7 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion (LARION)
8 Công ty Cổ phần NAL Việt Nam (NAL Vietnam)
9 NashTech Việt Nam (NashTech Vietnam)
10 Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software)
11 Công ty TNHH Sài Gòn BPO (SAIGON BPO)
12 Công ty Cổ phần Savvycom (SAVVYCOM)
13 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm STS (STS)
14 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.)
15 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
16 Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL Vietnam)
17 Công ty Cổ phần VNEXT Software (VNEXT Software)
18 Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII)
B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT
1 Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ Công nghệ cao ASTEC (ASTEC)
2 Công ty TNHH BEETSOFT (BEETSOFT)
3 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO Software)
4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corp.)
5 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)
6 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro)
7 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)
8 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)
9 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
10 Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)
11 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI)
12 Công ty TNHH Global Cybersoft (Việt Nam)
13 Công ty Cổ phần HBLab (HBLAB)
14 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT)
15 Công ty Cổ phần Giải pháp ERP – ITG (ITG)
16 Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL)
17 Công ty Cổ phần MISA (MISA)
18 Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK Smart)
19 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MOBIFONE)
20 Công ty TNHH Thế giới Navi Việt Nam (NaviWorld Vietnam)
21 Công ty Cổ phần Internet NOVAON (NOVAON)
22 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext (Ominext)
23 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft)
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau Technologies)
25 Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (SAVIS Corp.)
26 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong TF)
27 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Tinh Hoa (Tinh Hoa Solutions)
28 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van)
29 Công ty Cổ phần Công nghệ UNIT (UNIT)
30 Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Business Solutions)
C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE
1 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Samsung Vina Electronics)
2 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)
D/ 10 DOANH NGHIỆP CÓ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ 4.0 XUẤT SẮC
1 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro)
2 Tập đoàn FPT (FPT Corp.)
3 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI)
4 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.com RUNSYSTEM)
5 Công ty Cổ phần MISA (MISA)
6 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MOBIFONE)
7 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
8 Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
9 Công ty Cổ phần VNEXT Software (VNEXT Software)
10 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
E/ DOANH NGHIỆP CÓ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ 4.0 TIÊU BIỂU
1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corp.)
2 Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu (ezCloud)