DANH SÁCH 2018

TT TÊN DOANH NGHIỆP
A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO VÀ KPO
1 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam)
2 Công ty Cổ phần FUJINET Systems (FUJINET Systems)
3 Công ty Cổ phần Global Cybersoft (Việt Nam)
4 Công ty TNHH IFI SOLUTION (IFI Solution)
5 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS Technology Vietnam)
6 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển phần mềm Larion (Larion)
7 Công ty TNHH Logigear Việt Nam (Logigear Vietnam)
8 Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina (Luvina)
9 Công ty Cổ phần NAL Việt Nam (NAL Vietnam)
10 NashTech Việt Nam (NashTech Vietnam)
11 Công ty Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm Á Đông (Orient Software)
12 Công ty TNHH PANASONIC R&D Center Việt Nam (PRDCV)
13 Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft Vietnam)
14 Công ty Cổ Phần Savvycom (Savvycom)
15 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.)
16 Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions)
17 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
18 Công ty TNHH Usol Việt Nam (Usol Vietnam)
19 Công ty Cổ phần V.N.E.X.T (VNEXT)
20 Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII)
B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT
1 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO)
2 Công ty Cổ phần Phần mềm CITIGO (CITIGO)
3 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Software)
4 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN)
5 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro)
6 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử viễn thông (ELCOM)
7 Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN ICT)
8 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
9 Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)
10 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI)
11 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com RUNSYSTEM)
12 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT)
13 Công ty Cổ phần Giải pháp ERP-ITG (ITG)
14 Công Ty cổ phần giải pháp và nguồn lực Công Nghệ ITSOL (ITSOL)
15 Công ty Cổ phần MISA (MISA)
16 Công ty Cổ Phần Thông minh MK (MK Smart)
17 Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE (MOBIFONE)
18 Công ty TNHH Thế giới Navi Việt Nam (Naviworld Vietnam)
19 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech)
20 Công ty Cổ phần Internet NOVAON (NOVAON)
21 Công ty Cổ phần Ominext (Ominext)
22 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft)
23 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau Group)
24 Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (SAVIS Corp.)
25 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong)
26 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van)
27 Công ty TNHH Viettel CHT (Viettel IDC)
28 Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)
C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE
1 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)
2 Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)
D/ 10 DOANH NGHIỆP CÓ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ 4.0 TIÊU BIỂU
1 Công ty Cổ phần DEHA Việt Nam (DEHA Vietnam)
2 Tập đoàn FPT (FPT Corp.)
3 Công ty Cổ phần MISA (MISA)
4 NashTech Việt Nam (NashTech Vietnam)
5 Công ty Cổ phần Internet NOVAON (NOVAON)
6 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau)
7 Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)
8 Công ty Cổ phần V.N.E.X.T (VNEXT)
9 Công ty Cổ phần VNG (VNG)
10 Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)