GIỚI THIỆU CHUNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam là Chương trình bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2014. Chương trình giới thiệu và kết nối hợp tác các doanh nghiệp được lựa chọn với các đối tác trong nước, quốc tế và luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đối tác, hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền thông và thúc đẩy hợp tác. Chương trình có tên gọi cũ là: “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam”

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 3 hoạt động:

  • Hoạt động 1: Bình chọn TOP 10 doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023 theo 25 lĩnh vực thuộc hoạt động kinh doanh, sản xuất
  • Hoạt động 2: Biên soạn Ấn phẩm đặc biệt “TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023″ (tên tiếng Anh: Vietnam’s Top 10 Digital Technology Companies 2023) bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và bản mềm trên website chính thức top10ict.com; và tại website www.top10ict.vnwww.vinasa.org.vn.
  • Hoạt động 3: Giới thiệu, quảng bá thông tin về TOP 10 doanh nghiệp Công nghệ số và về ngành CNTT Việt Nam đến các đối tác, khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế.
    • Tổ chức Lễ Công bố và trao Chứng nhận “TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023” và ra mắt ấn phẩm: “TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023”
    • Giới thiệu, quảng bá ấn phẩm tới trên 5.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, 10.000 đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để tạo cơ hội kết nối, hợp tác, tìm kiếm các đối tác, khách hàng tiềm năng.