DANH SÁCH 2017

TT TÊN DOANH NGHIỆP
A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO, VÀ KPO
1 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam)
2 Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft)
3 Công ty Cổ phần FUJINET Systems (FUJINET systems)
4 Công ty Cổ phần Global Cybersoft (GCS)
5 IMT SOLUTIONS (IMT Solutions)
6 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS)
7 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (Larion)
8 NashTech Việt Nam (NashTech)
9 Công ty Cổ Phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software)
10 Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam (Panasonic R&D)
11 Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft)
12 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft)
13 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.)
14 Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions)
15 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions)
16 Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL)
17 Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII)
B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT
1 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group)
2 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO)
3 Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI)
4 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft)
5 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN)
6 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro)
7 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)
8 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT)
9 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)
10 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
11 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI)
12 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com RUNSYSTEM)
13 Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT)
14 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (Hong Co)
15 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT)
16 Công ty Cổ phần ITG Việt Nam (ITG Vietnam)
17 Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL)
18 Công ty Cổ phần MISA (MISA)
19 Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK)
20 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone)
21 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech)
22 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong)
23 Công ty Cổ phần Ominext (Ominext)
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau)
25 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam (Savis Vietnam)
26 Công ty Cổ phần SmartOSC (SmartOSC)
27 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong)
28 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van)
29 Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Hiệp (UNIT)
30 Công ty Phần mềm VNPT – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT Software)
C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE
1 Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Centech)
2 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)
3 Công ty Cổ phần VNG (VNG)