DANH SÁCH 2016

 

TT TÊN DOANH NGHIỆP Website
A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO VÀ KPO  
Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX VIETNAM) www.digi-texx.vn
Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft) http://fpt-software.com
Công ty TNHH Mạng máy tính Phú Sĩ (Fujnet Co., Ltd.) http://www.fujinet.net
Công ty Cổ phần Global Cybersoft (GCS) www.globalcybersoft.com
Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (Harvey Nash) www.nashtechglobal.com
IMT Solutions (IMT Solutions) http://www.imt-soft.com
Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL) https://itsol.vn
Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS) www.kms-technology.com
Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION

(LARION Co., Ltd.)

http://www.elarion.com
Công ty Cổ phần Phần mềm LUVINA (LUVINA JSC.) http://www.luvina.net
Công ty TNHH Luxoft Việt Nam (Luxoft Vietnam) www.luxoft.com
Công ty Cổ phần NAL Việt Nam (NAL Vietnam JSC.) www.nal.vn
Công ty Cổ phần Ominext (Ominext JSC.) www.ominext.com
Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software) www.orientsoftware.net
Công ty Cổ phần QSoft Việt Nam (QSoft Vietnam Corp.) http://www.qsoftvietnam.com/
Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft) http://rikkeisoft.com
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình minh (S3 Corp.) www.s3corp.com.vn
Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions) www.tmasolutions.com
Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL Vietnam Co., Ltd.) www.Usol-v.com.vn
Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII) www.vsi-international.com
B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT  
Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group) www.binhminh.com.vn
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO Software JSC.) www.bravo.com.vn
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMCSoft Co., Ltd.) www.cmcsoft.com
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) www.ctin.vn
Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV JSC.) http://dcv.vn/
Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro) www.dmspro.vn
Công ty Cổ phần Phần mềm EFFECT (EFFECT) www.effectsoft.com.vn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM Corp.) www.elcom.com.vn
Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) www.fpt-is.com
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI Technology JSC.) www.fsivietnam.vn
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính  (FSS) www.fss.com.vn
Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.com RUNSYSTEM ) http://www.runsystem.net/
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hanel (HanelSoft) http://hanelsoft.vn
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT Group) www.hipt.vn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) www.hpt.vn
Công ty Cổ phần MISA (MISA JSC.) http://www.misa.com.vn/
Công ty Cổ phần Thông Minh MK (MK Smart) http://www.mksmart.com.vn
Công ty TNHH Thế giới NaVi Việt Nam (NaviWorld Vietnam) www.naviworld.com.vn
Công ty Cổ phần Phần mềm Quảng Ích (QI Corp.) http://www.quangich.com
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam

(Savis Vietnam Corp.)

www.savis.vn
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Technologies Corp.) www.saobacdau.vn
Công ty TNHH Terralogic (Terralogic) www.terralogic.com
Công ty TNHH Tiền Phong (TF Co., Ltd.) http://tf.com.vn
Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) www.tinhvan.com
Trung tâm Phần mềm Viettel 2 – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (TTPM2) http://viettel.com.vn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion) www.payoo.vn
C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE  
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) www.vmgmedia.vn
Công ty Cổ phần VNG (VNG) https://www.vng.com.vn/
Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) http://intecom.vtc.vn
Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động (VTC Mobile) www.mobile.vtc.vn