QUY TRÌNH BÌNH CHỌN

  • Bước 1: Đăng ký tham gia: Doanh nghiệp tìm hiểu Thể lệ của chương trình, lựa chọn lĩnh vực đăng ký (Mỗi doanh nghiệp được lựa chọn tối đa 3 lĩnh vực tham gia), Chi tiết về chương trình và hướng dẫn đăng ký tham gia vui lòng xem tại website: http://top10ict.com
  • Bước 2: Sơ loại hồ sơ: Ban tổ chức lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện tham gia theo tiêu chí, thể lệ của chương trình.
  • Bước 3: Thuyết trình trực tiếp hoặc trực tuyến.
  • Bước 4: Tổ chức Hội nghị bình chọn, đánh giá để lựa chọn TOP 10 doanh nghiệp.