GIỚI THIỆU ẤN PHẨM

1. Thông tin chung về ấn phẩm:

 • Tên ấn phẩm:
  • Tên tiếng Việt: TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024
  • Tên tiếng Anh: Vietnam’s TOP 10 Outstanding Digital Technology Companies 2024
  • Tên tiếng Nhật: 2024年度ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ 10
 • Nội dung: cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết về năng lực của TOP 10 Doanh nghiệp xuất sắc của ngành CNTT Việt Nam trong từng lĩnh vực nhằm hỗ trợ kết nối, tìm kiếm đối tác mới để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.
 • Hình thức xuất bản: bản in và bản mềm trực tuyến.
 • Số lượng phát hành: bản in ; khổ sách 205x280mm, bản mềm dự kiến sẽ được giới thiệu đến hơn 000 đối tác CNTT tiềm năng trong nước và trên thế giới. Có thể download miễn phí trên website của chương trình.
 • Thời gian ra mắt: tháng 9/2024.
 • Phạm vi, hình thức phát hành:
  • Trong nước: Phát trực tiếp tại các sự kiện do VINASA tổ chức; Gửi thư giới thiệu kèm ấn phẩm đến lãnh đạo và lãnh đạo phụ trách CNTT của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, khách hàng tiềm năng (phát hành miễn phí: biếu, tặng).
  • Quốc tế: Gửi thư và ấn phẩm giới thiệu qua đường bưu điện; gửi qua email kèm bản mềm trực tuyến đến các doanh nghiệp, tổ chức, khách hàng tiềm năng tại 100 quốc gia, vùng lãnh thổ; phát hành theo hệ thống thông qua các tổ chức mà VINASA là thành viên như: ASOCIO (Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương), WITSA (Liên minh Dịch vụ và Công nghệ thông tin Thế giới), APICTA (Giải thưởng Liên minh CNTT Châu Á – Thái Bình Dương) và các tổ chức đối tác quốc gia của VINASA tại các nước; Trực tiếp mang tặng khách hàng tại các sự kiện tại nước ngoài thông qua các chương trình XTTM do VINASA tổ chức tới Mỹ, Canada, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Australia…; làm tài liệu đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam thăm và làm việc với VINASA.
  • Bản mềm: có thể xem và download miễn phí tại website của chương trình top10ict.com

2. Kết cấu nội dung của ấn phẩm:

 • Lời nói đầu của Chủ tịch VINASA
 • Thứ tự sắp xếp TOP 10 doanh nghiệp: theo lĩnh vực, bảng chữ cái Alphabet, theo quy mô về doanh thu và theo quy mô về nhân lực
 • Tổng quan về ngành CNTT Việt Nam
 • Giới thiệu TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024, phân nhóm theo 27 lĩnh vực chấm điểm và 1 lĩnh vực xét bình chọn đặc biệt
 • Năng lực công nghệ của các doanh nghiệp được giới thiệu trong ấn phẩm
 • Phụ lục: Các cơ quan tổ chức hữu quan; các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu của Việt Nam 2024; Các hoạt động trọng điểm của ngành CNTT Việt Nam năm 2024-202