DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 2020

TT TÊN DOANH NGHIỆP
A/ Lĩnh vực 1: TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm
1. Công ty TNHH Phần mềm FPT
2. Công ty Cổ Phần Fujinet Systems
3. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
4. Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam
5. Công ty TNHH Giải pháp Tin học – IFI Solution
6. Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
7. Công ty Cổ phần Phần mềm LUVINA
8. Công ty Cổ phần RIKKEISOFT
9. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
10. Công ty Cổ phần VNEXT HOLDINGS
B/ Lĩnh vực 2: TOP 10 Doanh nghiệp BPO
1. Công ty TNHH Phần mềm FPT
2. Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam
3. KYANON DIGITAl
4. Công ty TNHH SÀI GÒN BPO
5. Công ty TNHH Swiss Post Solutions (SPS)
6. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Viễn thông Thiên Tú
7. Công ty TNHH USOL Việt Nam
C/ Lĩnh vực 3: TOP 10 Doanh nghiệp FINTECH
1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service)
2. Công ty Cổ phần OneID
3. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
4. Tổng công ty Truyền thông – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)
D/ Lĩnh vực 4: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử
1. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam
2. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
4. Công ty Cổ phần MISA
5. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
6. Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
7. Công ty TNHH Tiền phong (TF)
8. Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
9. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
10. Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT IT) – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)
E/ Lĩnh vực 5: TOP 10 Doanh nghiệp Khởi nghiệp
2. Công ty Cổ phần CYFEER
3. Công ty TNHH Elsa
4. Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Gadget
5. Công ty Cổ phần Công nghệ Kids up Việt Nam
6. Công ty Cổ phần OneID
7. Công ty Cổ phần SMCORP
8. Công ty Cổ phần Công nghệ Y khoa DNA
F/ Lĩnh vực 6: TOP 10 Doanh nghiệp Nội dung số
1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online)
2. Công ty Truyền thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
3. Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
G/ Lĩnh vực 7: TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
1. Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm Á Đông (OrientSoft)
2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP
3. Công ty Cổ phần HBLAB
4. Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn nhân lực Công nghệ ITSOL
5. Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
6. Công ty Cổ phần RIKKEISOFT
7. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
8. Công ty Cổ phần VNEXT HOLDINGS
9. VNPT Technology – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
H/ Lĩnh vực 8: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số
1. Công ty Cổ phần Base Enterprise (Base.vn)
2. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC (CMC Telecom)
3. Công ty Cổ phần DMSPro
4. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam
5. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN ICT)
6. Công ty Cổ phần FPT (FPT Corp)
7. Công ty Cổ phần MISA
8. Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone
9. Công ty TNHH Điện Tử Samsung Vina
10. Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) – Thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
I/ Lĩnh vực 9: TOP 10 Doanh nghiệp Hạ tầng số
1. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC (CMC Telecom)
2. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)
3. Công ty Cổ phần NetNam
4. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
5. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) – Thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
K/ Lĩnh vực 10: TOP 10 Doanh nghiệp Bảo mật – An toàn thông tin
1. Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC
2. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
3. Công ty Cổ phần Dịch cụ Công nghệ Tin học HPT
4. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
5. Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT IT) – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)
L/ Lĩnh vực 11: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đổi số
1. Công ty Cổ phần Base Enterprise (Base.vn)
2. Công ty Cổ phần Công nghệ Citek
3. Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC
4. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN ICT)
5. Công ty Cổ phần FPT (FPT Corp)
6. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
7. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
8. Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam
9. Công ty Cổ phần Dịch cụ Công nghệ Tin học HPT
10. Trung tâm Không gian mạng Viettel – Thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
M/ Lĩnh vực 12: TOP 10 Doanh nghiệp Digital marketing
1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online)
2. Công ty Cổ phần Internet NOVAON
3. Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
4. YouNet Group
N/ Lĩnh vực 13: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp CNTT cho Thành phố thông minh
1. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM Corp.)
2. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
3. Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog
4. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
5. Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT IT) – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)
O/ Lĩnh vực 14: TOP 10 Doanh nghiệp Dịch vụ, giải pháp CNTT
1. Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
2. Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)
3. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM Corp.)
4. Công ty TNHH Phần mềm FPT
5. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
6. Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone
7. Công ty TNHH Thế giới Na Vi Việt Nam
8. Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS)
9. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) – Thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
10. Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
P/ Lĩnh vực 15: TOP 10 Tổ chức đào tạo CNTT
1. Trường Đại học FPT