Ông Nguyễn Việt Long

Phó tổng giám đốc, Công ty cổ phần Tư vấn EY Việt NamShare

Ông Nguyễn Việt Long