TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA, Giám đốc eDTShare

TS. Nguyễn Việt Hải