Ông Nguyễn Thái Khang

Trưởng ban CNTT&TT, Báo Vietnam NetShare

Ông Nguyễn Thái Khang