Bà Phạm Phương Thúy

Nhà báo CNTT, Báo Điện tử VnExpressShare

Bà Phạm Phương Thúy