ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

I. Đối tượng tham gia

Là các doanh nghiệp hoạt động trong 18 lĩnh vực bình chọn cụ thể như sau:

STT Lĩnh vực Mô tả
Nhóm I. Các lĩnh vực truyền thống ngành CNTT
1 TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT Dành cho các doanh nghiệp cung cấp:

 • Dịch vụ phát triển phần mềm
 • Dịch vụ BPO cho thị trường nước ngoài
 • Sản phẩm, giải pháp CNTT cho thị trường nước ngoài
 • Cho thuê nhân lực/phái cử nhân lực CNTT thị trường nước ngoai
 • Dịch vụ CNTT, bảo trì hệ thống cho đối tác nước ngoài
2 TOP 10 Doanh nghiệp BPO Dành cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BPO (voice và non voice) cho thị trường trong nước và quốc tế:

 • Số hoá dữ liệu: văn bản, hình ảnh, bản vẽ…
 • Call Center (chăm sóc khách hàng, tele sale…)
 • Cung cấp các dịch vụ uỷ thác nghiệp vụ
3 TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số Dành cho các doanh nghiệp phát triển và cung cấp:

 • Nền tảng cho các nhà phát triển (Market place)
 • Nền tảng công nghệ lõi (AI, Blockhain)
 • Nền tảng dịch vụ phần mềm (SaaS)
4 TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số Dành cho các doanh nghiệp phát triển và cung cấp:

 • Dịch vụ chuyển đổi số
 • Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số
 • Tư vấn chuyển đổi số
5 TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT Dành cho các doanh nghiệp phát triển và cung cấp

 • Sản phẩm, giải pháp phần mềm
 • Các dịch vụ CNTT: tích hợp hệ thống, tên miền, lưu trữ, bảo trì, bảo dưỡng…
 • Dịch vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Nhóm II. Các lĩnh vực ưu tiên Chuyển đối số
6 TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số Dành cho các doanh nghiệp phát triển và cung cấp:

 • Dịch vụ, giải pháp Chính phủ số
 • Dịch vụ, giải pháp Chính quyền số
 • Giải pháp CNTT cho các dịch vụ công ích
7 TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp thành phố thông minh Dành cho các doanh nghiệp phát triển và cung cấp:

 • Giải pháp điều hành, quản lý thành phố thông minh
 • Dịch vụ, giải pháp cho khu đô thị, khu công nghệ, công nghiệp thông minh, tòa nhà thông minh
8 TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử Dành cho các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và phát triển lĩnh vực thương mại điện tử

 • Sàn thương mại điện tử
 • Giải pháp thương mại điện tử và  dịch vụ hỗ trợ bán hàng trên các kênh TMĐT
 • Hậu cần thương mại điện tử: vận chuyển, giao nhận, thanh toán, quản lý kho hàng, hải quan…
 • Tiếp thị số (Digital marketing)
9 TOP 10 Doanh nghiệp FinTech Dành cho các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và phát triển lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng

 • Thanh toán số
 • Ngân hàng số
 • Quản lý tài sản, tài chính số
 • Cho vay ngang hàng (P2P)
 • Gọi vốn cộng đồng
10 TOP 10 Doanh nghiệp EdTech Dành cho các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và phát triển ngành Giáo dục

 • Quản lý và phát triển các trường học, tổ chức giáo dục
 • Học trực tuyến (E-learning)
11 TOP 10 Doanh nghiệp PropTech Dành cho các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và phát triển ngành Bất động sản

 • Bất động sản thông minh
 • Sàn thương mại điện tử bất động sản
 • Nền tảng chia sẻ ngành bất động sản
 • Công nghệ xây dựng (ConTech)
12 TOP 10 Doanh nghiệp MedTech Dành cho các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và phát triển ngành Y tế

 • Quản lý & điều hành cơ sở khám, chữa bệnh
 • Ứng dụng công nghệ mới trong khám, chữa bệnh
 • Khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine)
13 TOP 10 Doanh nghiệp AgriTech Dành cho các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và phát triển ngành Nông nghiệp

 • Sản xuất, canh tác, bảo quản nông nghiệp
 • Phân phối sản phẩm nông nghiệp
Nhóm III. Các doanh nghiệp có năng lực về công nghệ mới
14 TOP 10 Doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Dành cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp về bảo mật an toàn thông tin, an ninh mạng
15 TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, dịch vụ điện toán đám mây, dữ liệu lớn Dành cho các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, các dịch vụ, giải pháp điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn (Big Data)
16 TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT Dành cho các doanh nghiệp có năng lực mạnh trong nghiên cứu, phát triển công nghệ trí trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật
17 TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain Dành cho các doanh nghiệp có năng lực mạnh trong nghiên cứu, phát triển công nghệ trí trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật Blockchain
Nhóm IV. Các doanh nghiệp Startup số
18 TOP Doanh nghiệp Doanh nghiệp Start-up số Startup công nghệ sử dụng các công nghệ (đặc biệt là công nghệ mới) phát triển các mô hình kinh doanh mới, tạo những bước phát triển đột phá trong lĩnh vực hoạt động

II. Điều kiện chung áp dụng đối với tất cả các đối tượng tham gia chương trình

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và đã hoạt động tối thiểu từ 3 năm trở lên, có doanh thu từ 1 triệu USD trở lên.
 • Đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 và 18 (FinTech, PropTech, EdTech, MedTech, AgriTech, A-IoT, Blockchain và Startup Số) thời gian hoạt động tối thiểu từ 2 năm trở lên.
 • Hoạt động hiệu quả, có thị phần, doanh thu tăng trưởng tốt hoặc công nghệ tiên tiến.
 • Có hồ sơ đăng ký tham gia hợp lệ theo quy định của Chương trình.