Ông Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp Quốc GiaShare

Ông Nguyễn Tiến Trung