TS. Mai Liêm Trực

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội đồngShare

TS. Mai Liêm Trực