Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CNShare

Ông Phạm Hồng Quất