Ông Nguyễn Trường Nam

Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tếShare

Ông Nguyễn Trường Nam