Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn Cục Phát triển thị trường Doanh nghiệp, Bộ KH&CNShare

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh