Ông Đặng Hoàng Hải

Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công thươngShare

Ông Đặng Hoàng Hải